تحویل فوری

هزینه های ارسال کالا به شکل زیر محاسبه می شود.

هزینه ارسال داخل شهر تهران از یک رول تا 24 رول: مبلغ 330.000 ریال می باشد در صورت اضافه شدن تعداد رول بیشتر، به ازای هر یک کارتن، معادل 12 رول، مبلغ 100.000 ریال به مبلغ اولیه اضافه می شود.

برای ارسال کالا به شهرستانها از یک رول تا 24 رول: مبلغ 100.000 ریال بابت هزینه انتقال به باربری دریافت می شود و مابقی هزینه ها از باربری تا مقصد بر عهده خریدار می باشد.